Hvordan analytics minimerede krimininalitet med 12%

 

 

 

 

 


Analytics + datakvalitet + rapportering
i efterretningens tjeneste
“SAS gjorde det muligt for os at nå vores mål”

Andy Davies, BI Data Modeller

Udfordringen

  • Problem

  • Løsning

  • Fordele

ProblemstillingPolitiet i South Wales skulle migrere millioner af dokumenter fra forældede systemer til et nyt dokumentstyringssystem samt bibeholde adgang til data, som er lagret i afviklede systemer.

Hvorfor?For at frigøre brugerne fra opgaver med klargøring af data til at fokusere på værdiskabende analytics og bedre ledelsessupport på tværs af alle divisioner.

LøsningSAS-platform til efterretningsbaseret politiarbejde for 1.400 brugere, som dækker datakvalitet, adgang og styring, analytics, business intelligence og rapportering.

FordeleEffektivitetsforbedringer, forbedret nøjagtig-hed og konsistens, hvilket gør det muligt for analytikerne at fokusere på værdiskabende aktiviteter, hjælpe politiet med at ‘gøre mere for mindre’ og sikre den offentlige sikkerhed.

Samtidigt opfylder man interne rapporte-ringsbehov, månedlig kriminalitetsstatistik til ledelsen og performanceaktiviteter.

“Vores model skal være i stand til

at levere alle aspekter af de data,

som moderne politiarbejde kræver”

Andy Davies, BI Data Modeller

Casen

Hvordan  South Wales politi bruger analytics til at støtte det efterretningsbaserede politiarbejde

 

 

 

Tal fra Indenrigsministeriet i 2010 viste, at kriminaliteten i South Wales faldt med næsten 12% i forhold til 2008-9, med 14.000 færre ofre for kriminalitet. Politiet anvender SAS® til sikring af datakvalitet, analytics og rapportering, hvorved ledelsen er blevet styrket og man har opnået væsentlige performanceforbedringer.

 

Selvom politiet i South Wales kun dækker 10% af landet, er de ansvarlige for mere end 1.2 millioner borgere, hvilket er 42% af Wales’ samlede befolkning. I de senere år har politiet i stigende grad brugt SAS til sikring af datakvalitet, analytics, business intelligence og performance til at supportere mere forudsigeligt politiarbejde og bedre retshåndhævelse. Udskiftningen af et antal separate systemer, der blev anvendt til at registrere kriminalitet, håndtere forældremyndighedsregistre, forberede sager og styre episoder fik politiet til at revurdere og fundamentalt ændre processen for, hvordan data bliver tilgået og analyseret, og hvordan den opnåede indsigt bliver gjort tilgængelig på tværs. “Tidligere hed de ansatte et eller andet med ‘analytiker’ i deres titler, men i realiteten brugte de mest tid på at indsamle og behandle data i stedet for at koncentrere sig om analyse og rapportering,” siger Simon Kinsey, BI Manager.

 

 

Forbedret datakvalitet – forbedret indsigt i forretningen

 

Allerede fra begyndelsen var politiet indstillet på at forbedre effektiviteten i rapporteringen og skabe en integreret organisation. De oprindelige syv divisioner, kommandoenhederne, havde hver deres egne analytikere og arbejdsmetoder. Mange opgaver blev udført dobbelt og inkonsistens og ineffektivitet var udbredt.

 

Med SAS® Data Integration Studio, som er det centrale værktøj til migrering, blev 15 års akkumulerede kriminalitetsdata migreret og samlet, så det kunne tilgås et sted.

 

“Andre politimyndigheder har overvejet at gøre noget tilsvarende, men opgav,” siger Andy Davies, BI Data Modeler. “Det er komplekse data og der var behov for en omfattende omstilling, så vi var dybt afhængige af SAS’ datakvalitetskapacitet. Efter min mening var det kun muligt, fordi vi brugte SAS.” Kinsey tilføjer: “SAS gjorde det muligt for os at nå vores mål. Vi mener, at vi er den eneste afdeling inden for politiet, som det er lykkedes for at gennemføre en så omfattende konvertering. Vi populerede et system med data fra 1994 og frem med dokumenter, som dækkede en million forbrydelser – plus alt det materiale, der var blevet linket til dem, inkl. fotografier.”

 

 

police-1200px-edited

 

 

Politiet havde derved fået et en enorm mængde data vedrørende kriminalitet og efterretningsbaseret politiarbejde, som man kunne udnytte, hvilket også repræsenterede en enorm investering i form af tid og indsats. “Nu kan vi hente dokumenter, som går år tilbage. Det var umuligt før. Hvis man skal være i stand til at udføre rigtigt kriminalitetsanalysearbejde, må man have adgang til data.” siger Davies.

 

 

One stop shop – fleksibilitet & effektivitet

 

Kinsey påpeger, at politiet arbejder hen imod en ‘one stop shop’-løsning via SAS, “fra databearbejdning til analytiske værktøjer og til brugere på forskellige niveauer. SAS leverer den fleksibilitet.  Vi ønsker at styrke vores ansatte i de forskellige divisioner ved at reducere afhængigheden af spreadsheets og andre lokale løsninger, så vi undgår dobbelt arbejde og er i stand til at fjerne ineffektivitet. Før i tiden kunne analytikerne bruge dage på at behandle data. Med SAS har de fået langt mere tid til analyse.”

 

I 2010 afslørede statistik fra Indenrigsministeriet, at kriminaliteten i South Wales-området var faldet med 11.8% sammenlignet med 2008-9, og at politiet i South Wales var nr. 8 i landet, hvad angik nedsættelse af kriminaliteten, med 14.000 færre ofre. Kinsey tilføjer: “SAS betyder, at vi kan integrere data fra mange systemer, inkl. vores dokumentstyringssystem, kommando og kontrol, vagtplanlægningssystem, data fra mobile hjælpemidler etc., hvilket giver os en meget stor fleksibilitet, hvad output angår. Der er så mange muligheder for at bruge SAS til at forbedre effektiviteten og opnå besparelser på forskellige områder – f.eks. vores vagtplanlægningssystem – og dem er vi begyndt at realisere.”

“Før i tiden kunne analytikerne bruge dage på

at behandle data. Med SAS har de

fået langt mere tid til analyse”

Simon Kinsey, BI Manager

Mere information

Få mere information om hvad SAS kan tilbyde inden for public security

Mere information

 

referencer-500px

 

 

loesninger-500px